Piatok 10.05.2024

☆veterina,registrácia pretekárov a žrebovanie od 17.00 do 18.00

☆18.00 nástup a zahájenie preteku

☆18.30 revír v budove

☆20.30 nočné zadržanie + prepad psovoda – predpokladané ukončenie 23.00

Sobota 11.05.2024

☆8.00 poslušnosť, neúplatnosť, košové práce /kat. rukáv/

☆9.30 výtržnosť

☆11.00 -13.00 kat. junior branný beh

☆13.00 košové práce

☆14.30 zadžanie cez vodnú prekážku

☆16.00 kontrólny výkon

☆17.30 ukončenie a slávnostné vyhodnotenie

Nedeľa 12.05.2024 – voľný program (odporúčame stredne náročnu túru Chabenec)

Pretekárov žiadame, aby dodržiavali pokyny organizátorov a boli maximálne obozretní, predvídaví a mali na pamäti, že jeden z cieľov preteku je ukázať a priblížiť našu nie vždy ľahkú prácu a budovať vo verejnosti kladný vzťah ku kynológii!!!! O dodržiavanie pokynov žiadame taktiež návštevníkov. Budete mať možnosť vidieť psov z rôznych ozbrojených zborov nie len zo Slovenska.